Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR – Ochrana osobních údajů dle čl.12 a

následujícího nařízení (EU 2016/679)

 

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající – Michal Pečánka, obchod www.lesdajules.cz

 

KONTAKTNÍ INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

MICHAL PEČÁNKA

Sídlo: Vitry 2424, 27201 Kladno
IČ: 02322986
Telefon: 604429490
E-mail: info@lesdajules.cz

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, poznámka k objednávce, informace o provedené platbě, e-mail, telefonní číslo a evidenci nákupů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ/PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

 1. smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, poznámka k objednávce, e-mail a telefonní číslo. Naši smluvní partneři: Česká pošta, s.p. (IČ: 47114983), Zásilkovna s.r.o. (IČ: 28408306).
 2. pro nabídku našich produktů potenciálním zákazníkům či pouze registrovaným uživatelům formou obchodních sdělení využíváme Vaši e-mailovou adresu a datum registrace. Souhlas udělujete při registraci či odesláním formuláře při zapsání k odběru novinek na našich stránkách (zaslání 7 vybraných tipů). Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení či vyjádřit námitku jinou cestou (telefon, e-mail).
 3. pro lepší cílení reklamy a propagace zpracováváme při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a prohlížených produktech. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu, aby pro vás byla relevantnější nebo přizpůsobit obsah webových stránek tak, aby zahrnoval produkty o které jste projevili zájem. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používám cookies. Tento souhlas udělujete používáním našich stránek a informuje vás o tom horní lišta na našich stránkách. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. K tomu je nutné, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro stránky lesdajules.cz zakázali nebo váš prohlížeč přepnuli do anonymního režimu a již uložené cookies případně vymazali. Údaje získané prostřednictvím cookies poskytujeme následujícím zpracovatelům:  Google LLC a Facebook Inc. Žádnému ze zpracovatelů neposkytujeme vaše identifikační údaje, takže na jejich straně není možné vás jako konkrétní fyzickou osobu identifikovat. Více informací o cookies zde.
 4. cookies jsou využívány také pro realizaci našeho affiliate programu, kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu Les Dajules na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Zpracování je opět možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním těchto cookies, který poskytujete již na webových stránkách našeho affiliate partnera, tedy na stránkách, kde jste klikli na reklamu. Pokud tento souhlas poskytnete a pokud zároveň poskytnete souhlas s ukládáním cookies pro tyto účely na našich webových stránkách, budou tyto cookies používány v souladu s pravidli používání cookies na LES DAJULES.

 

Jak dlouho budou informace u LES DAJULES ULOŽENY?

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, číslo objednávky a evidenci zakoupeného zboží.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, číslo objednávky a evidenci zakoupeného zboží.

Ostatní osobní údaje, které vyžadují váš souhlas a nevztahuje se na ně zákonná povinnost uchování, budou uchovány po dobu 5 let, pokud nebude souhlas odvolán dříve.

 

PRÁVA KUPUJÍCÍHO VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 3. na vymazání , které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

 

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

 

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOOKIES

 

Cookies jsou maličkaté soubory, které váš prohlížeč ukládá k vám do počítače a slouží k tomu, aby si stránky mohly cokoli pamatovat. 

 

JAKÉ JSOU DRUHY COOKIES?

Cookies se dělí v základu na 2 druhy:

 • Expirační  (session cookie): Tyto soubory se ihned po zavření vašeho prohlížeče smažou. Jsou uložené pouze během vaší návštěvy.
 • Trvalé (permanent cookie): Jsou uložené ve vašem počítači pevně definovanou dobu. Tyto cookies slouží například k tomu, abychom vás při vaší další návštěvě rozpoznali a rovnou vás přihlásili. Stránky si tak mohou pamatovat vaše přihlášení nebo nákupní košík.

 

JAK JE UDĚLEN SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES?

V horní části našich stránek se zobrazí lišta informující o tom, že naše stránky využívají cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek a zároveň máte ve vašem prohlížeči povolené ukládání cookies ze stránky lesdajules.cz, berete tuto skutečnost na vědomí a budeme to považovat jako souhlas s užíváním cookies v souladu s těmito pravidly.

 

DRUHY COOKIES A VYUŽITÍ:

 • podstatné pro chod stránek – stránky si pamatují vaše přihlášení, nákupní košík a průběh vaší objednávky.
 • přizpůsobující stránky uživatelům – lesdajules.cz stránky pamatují, zda-li už jste se přihlásili do odběru našich novinek či potvrdili informační lištu. V takovém případě vám znovu nezobrazujeme lištu ani formulář k přihlášení.
 • pro statistické přehledy – lesdajules.cz si může během realizace objednávky uložit, odkud jste na naše stránky přišli-  využíváme k vyhodnocení našich marketingových aktivit a pro stat. účely.
 • Cookies pro marketingové účely –cílení reklamy a propagace zpracováváme při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a prohlížených produktech. Na jejich základě vám pak můžeme doporučovat produkty, o které jste projevil zájem.
 • affiliateprogramu - Cookies jsou využívány také pro realizaci našeho affiliate programu, kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu Les Dajules na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Zpracování je opět možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním těchto cookies, který poskytujete již na webových stránkách našeho affiliate partnera, tedy na stránkách, kde jste klikli na reklamu. Pokud tento souhlas poskytnete a pokud zároveň poskytnete souhlas s ukládáním cookies pro tyto účely na našich webových stránkách, budou tyto cookies používány pro účely evidence realizovaných konverzí našich partnerů.

Třetí strany využívající soubory cookies na našich stránkách:

 • Facebook, Inc. – Přihlášení přes Facebook, Vyhodnocování reklam, Remarketing
 • Google LLC – Přihlášení přes Google, Vyhodnocování reklam, Remarketing

Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

 

JAK ODVOLAT SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES?

Pokud si pouze nepřejete využívat cookies pro reklamu zprostředkovanou některou z třetích stran, je možné upravit nastavení přímo na stránkách zpracovatelů a vašich uživatelských profilech:

Váš prohlížeč můžete také přepnout do tzv. anonymního režimu. V takovém případě se ze všech cookies stanou dočasné a ihned po zavření vašeho prohlížeče se všechny vymažou. Můžete tak stránky bez obav využívat a po vašem odchodu vše zapomenou. Údaje z cookies pak nemohou být nijak využity.

Ve vašem prohlížeči také můžete zakázat ukládání cookies ze stránek  lesdajules.cz úplně a to včetně cookies třetích stran. Již uložené cookies je také možné ručně smazat. Toto nastavení se provádí přímo ve vašem prohlížeči. Připojujeme návody, jak toto nastavení provést v nejběžnějších prohlížečích:

 

 

Berte prosím na vědomí, že pokud zakážete ukládání všech cookies ze stránek lesdajules.cz, nemusí fungovat správně. Jak bylo zmíněno výše, přestane fungovat košík, vaše přihlášení apod.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.